När och far odlat?

Närodlat kan ge större miljöpåverkan än sådant som åkt runt halva klotet för att nå oss!

Ja, ingen nyhet om man läst på lite. Men lätt att luras in i tron att närodlat alltid är bättre. Köper man tanken så luras man lätt.

Vi odlar själva, nära. I vår egen trädgård, så mycket närmare kan det inte bli. Giftfritt och manuellt dessutom, utan värmda växthus. Utom av solen då.