Att jämföra äpplen med päron

Läser tidningar, ser att våra grundskolelever som anmält intresse för sommarjobb räknas som heltidsarbetslösa! För att kunna jämföra statistik med andra länder. Bara det att de andra inte räknar så. De flesta är överens att skolbarn inte ska medräknas, men ändå använder man felvisande underlag för att få fram siffror. De svenska arbetslöshetssiffrorna är långt från verkliga. Om jag söker extrajobb via Arbetsförmedlingen hamnar jag där. Med mera än heltidsarbete och studier därpå.

Det går att få fram  statistik, statistik och förbannad lögn.

Allt beroende på underlaget.Hur man ställer frågorna, vilka man väljer att fråga/ta med.

Jag vill inte minska problemet med arbetslösheten, utan påtala det galna i att barn som studerar räknas som heltidsarbetslösa. För att de önskar sig ett sommarjobb för någon månad.

Annons